RUSSISCH BLAU

GIC. UNA STORIA IMPORTANTE VON RAMENKA, NW18
sir: IC. Giorgio von Ramenka
dame: IC. Blue Belle von Ramenka

 

 

 

   

MAINE COON

 

 

 

 

A FLASHPAW┬┤S I HAVE A DREAM (MCO as 22)
sir: Union Sam de Fleur de Lys (MCOes)
dame: IC.Femme Fatale de FleurdeLys Noir (MCOa22)